Opieka całodobowa

Nocną i świąteczną opiekę zdrowotną sprawuje:
Szpital Specjalistyczny im. J.K. Łukowicza w Chojnicach

W dni powszednie od 1800 - 800 dnia następnego.
W soboty, niedzielę i święta - przez całą dobę

Pacjenci będą przyjmowani w Szpitalu Specjalistycznym
w Chojnicach, ul. Leśna 10 w gabinetach POZ (parter)
tel. 52 395 67 12