Dokumenty ubezpieczeniowe

DROGI PACJENCIE !!!

Przychodząc do lekarza pamiętaj, aby zabrać ze soba aktualny dokument ubezpieczenia.
Dowodem ubezpieczenia z NFZ mogą być:

- dla PRACOWNIKÓW - kserokopia druku zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego aktualnie potwierdzona przez zakład pracy + druk RMUA, aktualne zaświadczenienie o dokonanym zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego i opłaceniu składki zdrowotnej,

- dla PRZEDSIĘBIORCY - kserokopia druku zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego + dowód wpłaty składki zdrowotnej za ostatni miesiąc,

- dla EMERYTY/RENCISTY - aktualny odcinek emerytury/renty, ważna legitymacja emeryta/rencisty (drugi człon numeru legitymacji nie może być wypełniony znakami\\ ),

 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

OŚWIADCZENIE O UPOWAŻNIENIU DO DOSTĘPU DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ