eWUŚ

 

W ślad za informacją Narodowego Funduszu Zdrowia informujemy naszych mieszkańców, że z dniem 1 stycznia 2013 roku wprowadzony został elektroniczny system weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej (eWUŚ).
Dzięki temu rozwiązaniu, żeby skorzystać z pomocy lekarza, wystarczy okazać w rejestracji jedynie numeru PESEL, który widnieje w naszych dowodach osobistych.
Jeśli bę
dziemy znać na pamięć nasz PESEL pokazać będziemy mogli również inny dokument tożsamości, np. paszport lub prawo jazdy. Gdybyśmy w rejestracji zostali poinformowani, że NFZ nie potwierdził naszych uprawnień do świadczeń, a będziemy przekonani, że mamy do nich prawo, wówczas możemy je uzyskać, składając specjalne jednorazowe oświadczenie. W celu uniknięcia jakichkolwiek problemów z uzyskaniem prawa do świadczeń NFZ apeluje, aby przed tym terminem sprawdzić w swoim zakładzie pracy lub w ZUS własne ubezpieczenie zdrowotne oraz dowiedzieć się czy nasi najbliżsi, członkowie naszej rodziny, zostali zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego.

Ulotka informacyjna dla pacjenta
Ulotka dla pacjenta w sprawie zgłoszenia dzieci
Ulotka dla studenta