Badania laboratoryjne

Prywatne usługi lekarskie
dla pacjentów nie zapisanych do naszej przychodni
Wizyta lekarska w domu chorego  
Porada lekarska w przychodni  
Wydanie zaświadczenia o zdolności do pracy w styczności z żywnością dla celów sanitarno-epidemiologicznych  

Usługi pielęgniarskie
dla pacjentów nie zapisanych do naszej przychodni
Wykonanie EKG bez opisu  
Wykonanie iniekcji dożylnej  
Wykonanie iniekcji domięśniowej  
Wykonanie iniekcji podskórnej  
Wykonanie szczepienia  

Usługi laboratoryjne
Mocz - badanie ogólne z osadem  
Białkomocz dobowy  
BADANIA BAKTERIOLOGICZNE
Badanie bakteriologiczne moczu  
Badanie bakteriologiczne wymazów i innych materiałów biologicznych  
Badanie materiału w kierunku drożdżaków  
Antybiogram i identyfikacja bakterii  
BADANIA BIOCHEMICZNE
Glukoza (surowica lub mocz)  
Krzywa obciążenia glukozą  
Test przesiewowy u ciężarnych  
Mocznik (surowica lub mocz)  
Kreatynina (surowica lub mocz)  
Klirens kreatyniny  
Kwas moczowy (surowica lub mocz)  
Cholesterol całkowity  
Cholesterol - HDL  
Trójglicerydy  
Bilirubina całkowita  
Bilirubina bezpośrednia  
Próby wątrobowe (ASPAT, ALAT, ALP, bilirubina całkowita)  
Amylaza  
Aminotransferaza asparginowa - ASPAT  
Aminotransferaza alaninowa - ALAT  
Wapń (surowica lub mocz)  
Magnez (surowica lub mocz)  
Fosfor nieorganiczny (surowica lub mocz)  
żelazo  
Całkowita zdolność wiązania żelaza - TIBC  
Białko całkowite (surowica)  
Proteinogram  
Seromukoid  
Jonogram (sód, potas)  
Chlorki  
Odczyn lateksowy RF  
ASO  
Waaler-Rose  
Białko C-reaktywne - CRP  
GGTP  
Kinaza kreatynowa CK  
Hemoglobina glikolizowana HbAlC  
BADANIA HEMATOLOGICZNE
Morfologia krwi (RBC, MCV, RDW, HCT, PLT, MPV, WBC, HGM, MCH, MCHC, LYMF, GRAN, MID, LYMP%, GRAN%, MID%  
OB  
Mikroskopowe róznicowanie krwinek białych  
Leukocytoza  
Płytki krwi  
Retikulocyty  
BADANIA UKŁADU KRZEPNIĘCIA
Fibrynogen  
Czas i wskaźnik protrombiny - PT  
Czas kaolinowo-kefalinowy - APTT  
Czas krwawienia i krzepnięcia  
BADANIE SEROLOGICZNE
Grupa krwi wraz z przeciwciałami  
Przeciwciała u ciężarnych  
HORMONY
TSH  
FT3  
FT4  
T3  
T4  
Tyreoglobulina  
Anty TPO  
Anty TG  
Prolaktyna - PRL  
ESTRADIOL - E2  
Progesteron - PGN  
Luteotropina - LH  
Folitropina - FSH  
Testosteron  
DEAH-S