Usługi

W ramach kontraktu z NFZ świadczymy usługi:

1. Bezpłatną opiekę nad dorosłymi:

- opiekę lekarską w przychodni,
- teleporadę,
- wizyty lekarskie w domu pacjenta,
- konsultacje specjalistyczne,
- badania diagnostyczne,
- działania z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia oraz profilaktyki chorób.

2. Bezpłatną opiekę nad dziećmi:
- opiekę lekarza pediatry w przychodni,
- wizyty lekarskie w domu pacjenta,
- konsultacje specjalistyczne,
- badania diagnostyczne,
- szczepienia ochronne,
- bilanse.

3. Bezpłatną opiekę położnej środowiskowej - rodzinnej:
- kompleksową opieką nad rodziną,
- opiekę nad kobietą ciężarną i noworodkiem,
- opiekę w schorzeniach ginekologicznych i onkologicznych,
- opiekę nad płodem, noworodkiem i niemowlęciem,
- opiekę nad kobietą w każdym okresie życia.